ตัวเลือกสินค้า
รูปเมนูราคาจำนวนราคารวม
ชาบูคัพยิ้ม S 690.00
ชาบูคัพยิ้ม M 1090.00
ชาบูคัพยิ้ม L 1690.00
ชาบูเซ็ต Refill 1990.00
ชาบูเซ็ท Refill 3990.00
ชาบูเซ็ท Refill 5990.00
ชาบูเซ็ตอิ่มดีมีกัญ 9990.00